fredag 1. november 2013

Til Linda og Liv.

Noen (les Linda og Liv) har ytret ønske om oppdateringer. Siden jeg ikke er mye til blogger, skal dere få bli med meg en runde på gården og hilse på dyrene i dag.